Porträtt

Clara och Carl
Att porträttera Clara, Carl och Henrik
har varit ett projekt som pågått mer eller
mindre hela hösten, resultatet blev lika
tindrande som Clara, Carl
och Henrik själva.