inspiration, kärlek

En kärlekshistoria


Hur kan jag säga om din röst är vacker.
Jag vet ju bara, att den genomtränger mig
och kommer mig att darra som ett löv och
trasar sönder mig och spränger mig.
Vad vet jag om din hud och dina lemmar.
Det bara skakar mig att de är dina,
så att för mig finns ingen sömn och vila,
tills de är mina.

Karin Boye

//////
M
in mamma och pappa i Göteborg runt 1971.
De finns få människor med sådan kärlekshistoria som deras.
Några månader efter att den här bilden togs gifte de sig. Mamma är så lycklig och vacker.
De är fortfarande lyckligt gifta.